เยี่ยมชมเว็บไซต์บทความของเรา พร้อมค้นหาคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่อ่านได้ฟรี!
1.Pressure Gauges เกจวัดแรงดันในระบบดับเพลิง

Pressure Gauges เกจวัดแรงดันในระบบดับเพลิง

by Constance Powell

ความสำคัญของเกจวัดความดันในระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย

การดูแลและรักษาระบบดับเพลิงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันอัคคีภัยในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ การใช้เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauges) เป็นวิธีที่สำคัญในการเฝ้าระวังแรงดันของระบบอย่างต่อเนื่อง มีความสำคัญอย่างมากในเหตุการณ์ที่ต้องระบุปัญหาและแก้ไขอย่างทันท่วงที เรามาพูดถึงความสำคัญและการใช้งาน Pressure Gauges ในระบบดับเพลิงต่างๆ ได้ดังนี้

  • การตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่อง
  • เกจวัดแรงดันทำหน้าที่เป็นเสมือนดวงตาภายในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยจะแสดงแรงดันภายในอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะรักษาความพร้อมในการปฏิบัติงานและระบุพร้อมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
  • การวินิจฉัย
  • การอ่านค่าแรงดันที่แปรผันเพียงเล็กน้อยสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การกัดกร่อนของท่อ สิ่งอุดตัน การรั่วไหล หรือแม้แต่ความไร้ประสิทธิภาพของปั๊ม การตรวจสอบการอ่านค่าเหล่านี้เป็นประจำถือเป็นขั้นตอนที่ทรงคุณค่าในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบดับเพลิง
  • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
  • การปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) ไม่เพียงเกี่ยวกับความปลอดภัย แต่ยังเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย หน่วยงานดังกล่าวกำหนดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของระบบดับเพลิง

การใช้งาน Pressure Gauges ในระบบน้ำ

2. การใช้งาน Pressure Gauges ในระบบน้ำ

1.1 ระบบท่อเปียก

ระบบน้ำที่ใช้เกจวัดแรงดันมีความสำคัญในการบันทึกแรงดันของน้ำฝั่งจ่ายและน้ำฝั่งระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานอย่างถูกต้องและมีการส่งน้ำที่เพียงพอเมื่อมีความจำเป็น ความดันฝั่งจ่ายทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 65-100 psi แต่อาจแตกต่างกันไปตามขนาดอาคาร แรงดันฝั่งระบบจะมีค่ามากกว่าแรงดันจ่ายอยู่ที่ 5-10 psi เพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งน้ำเมื่อหัวสปริงเกอร์เปิดใช้งาน

1.2 ระบบท่อแห้ง

ในระบบท่อแห้งที่ใช้ความดันอากาศหรือไนโตรเจน ความดันนั้นควรคงที่และอยู่ที่ประมาณ 40 psi แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของระบบ แรงดันน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบแรงและการไหลของน้ำที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน Pressure Gauges ในปั๊มดับเพลิง

3. การใช้งาน Pressure Gauges ในปั๊มดับเพลิง

  • Intake Pressure (แรงดันน้ำเข้า) : ค่านี้ควรคงที่และโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 50-70 psi
  • Discharge Pressure (แรงดันน้ำออก) : ค่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม ช่วงที่เหมาะสมมักจะอยู่ระหว่าง 100-150 psi

การใช้งาน Pressure Gauges ในหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connections หรือ FDC)

เมื่อมีการขอความช่วยเหลือจากภายนอก FDC จะช่วยให้นักดับเพลิงสูบน้ำเข้าสู่ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร ความดันมักจะสูงถึง 300 psi เพื่อการจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ

การใช้งาน Pressure Gauges ในระบบสารสะอาด

ระบบสารสะอาดมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมที่น้ำอาจเป็นอันตรายได้ ระบบเหล่านี้ใช้สารเช่น FM-200 เพื่อการดับเพลิง แรงดันที่ใช้ในระบบนี้มักจะสูงถึง 600 psi เพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะบรรจุสารจะรักษาแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการกระจายตัวที่มีประสิทธิภาพ

ความแม่นยำ การสอบเทียบ และมาตรฐานของ Pressure Gauges

ความแม่นยำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัย จำเป็นต้องมีการสอบเทียบเป็นประจำ เช่น คำสั่ง NFPA 25 ที่ว่าเกจในระบบท่อแห้งควรเปลี่ยนหรือปรับเทียบใหม่ทุกๆ 5 ปี หากเกจเบี่ยงเบนมากกว่า 3% จากค่ามาตรฐานก็ต้องรีบเปลี่ยนทันที

การปรับตัวให้เข้ากับตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมของ Pressure Gauges

4. มาตรวัดระบบป้องกันอัคคีภัยถูกสร้างขึ้นมาให้ทนทาน

มาตรวัดระบบป้องกันอัคคีภัยถูกสร้างขึ้นมาให้ทนทาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตั้งแต่ -40°F ถึง 120°F สภาพแวดล้อมที่ชื้น หรือโอกาสที่จะเกิดการกระแทกทางกล อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง บ่อยครั้งที่หุ้มด้วยสเตนเลสสตีลที่ทนทานและอาจเติมกลีเซอรีนเพื่อลดการสึกหรอภายในจากการสั่นสะเทือน

ด้านการติดตั้งและการยศาสตร์

การติดตั้งและการยศาสตร์ในการจัดวางระบบเกจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หนึ่งในหลักการพื้นฐานที่ควรปฏิบัติคือการจัดวางตามหลักสรีรศาสตร์

เราจะมาพูดถึงการติดตั้งเกจวาล์วควบคุมเป็นตัวอย่าง เกจวาล์วควบคุมเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในระบบ การติดตั้งเกจวาล์วควบคุมควรทำอย่างรอบคอบเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการที่ควรปฏิบัติ คือ การติดตั้งเกจวาล์วควบคุมให้อยู่เหนือระดับพื้น ระหว่างระดับ 48 นิ้วถึง 66 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและบำรุงรักษา

นอกจากนี้การเชื่อมต่อเกจวาล์วควบคุมก็เป็นสิ่งสำคัญ ตามมาตรฐาน NFPA มักจะใช้ขนาดเกลียวที่เป็น 1/4″ NPT หรือ 1/2″ NPT เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบได้อย่างแม่นยำ นี้ช่วยให้การเปลี่ยนระบบหรือการบำรุงรักษาเกจวาล์วควบคุมเป็นเรื่องที่ง่ายและราบรื่นโดยไม่ต้องยกเครื่องทั้งหมด

ดังนั้น การจัดวางตามหลักสรีรศาสตร์และการติดตั้งเกจวาล์วควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบเกจที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo-molten-gl7

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในสถานที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by motion-gl7