เยี่ยมชมเว็บไซต์บทความของเรา พร้อมค้นหาคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่อ่านได้ฟรี!
1.คปอ. คืออะไร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง update ใหม่ 2024

คปอ : คืออะไร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง update ใหม่ 2024

by Constance Powell

คปอ. คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

เคยสงสัยไหมว่าทำไมสถานประกอบการบางแห่ง ถึงมี คปอ .แต่บางแห่งกลับไม่มี หรือมีจำนวนและสัดส่วน คปอ. ไม่เท่านั้น วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น รวมไปถึงการอบรม คปอ. ด้วยที่หลายคน อาจสงสัยว่าอบรม คปอ. ยากไหม และต้องอบรมไปทำไม แต่ก่อนที่เราจะต้องรู้ในคำถามข้างต้นนั้น เรามารู้จัก คปอ. กันก่อนดีกว่า

คปอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อบรม คปอ. ตามกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ได้มีการกำหนดให้สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมี คปอ. วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ คปอ. รวมถึงการอบรม คปอ. ออนไลน์ ถ้าอยากรู้แล้ว ก็ตามไปดูกันเลย

2.พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี คปอ. ได้แก่

จำนวน คปอ.ในสถานประกอบการต่อจำนวนลูกจ้าง

กฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้แบ่งจำนวน คปอ. ตามจำนวนลูกจ้าง ดังนี้

 1. สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 5 คน
 2. สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100-499 คน ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 7 คน
 3. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 11 คน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี คปอ ได้แก่

 1. เหมือง ปิโตรเคมี
 2. โรงงาน คลังสินค้า
 3. การก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 4. โลจิสติกส์
 5. สถานีบริการน้ำมัน
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. โรงพยาบาล
 9. สถานบันเทิง การกีฬา
 10. สถาบันทางการเงิน
 11. Lab กายภาพ
 12. Lab เคมี ชีวภาพ
 13. กิจการสนับสนุน 1-12
 14. กิจการอื่นๆ ตามประกาศ

การได้มาซึ่ง คปอ. นั้น ขั้นตอนในการสรรหา คือ จัดให้มีการเลือกตั้งในสถานประกอบการ เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้มีตัวแทนลูกจ้างเข้าไปอยู่ในคณะการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นกระบอกเสียงของพนักงานทุกคน หลังจากที่ได้เลือกตั้ง และได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้ว ฝ่ายบุคคลหรือ HR จะต้องส่งกลุ่มคนเหล่านี้ไปเข้ารับการอบตามหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าการอบรม คปอ ออนไลน์ ต้องทำอย่างไร อบรมได้ที่ไหน เรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่การทำงานของ คปอ. กันก่อนดีกว่า

3.หน้าที่การทำงานของ คปอ. โดยหลักๆ มีดังนี้

หน้าที่การทำงานของ คปอ. โดยหลักๆ มีดังนี้

 1. สำรวจการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความปลอดภัย และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 2. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเดือดร้อนรำคาญใจอันเนื่องมาจากการทำงาน เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง
 3. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือมาตรการให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 4. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
 5. วางระบบการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตาม
 6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

ปัจจุบันสถาบันหลายสถาบัน ได้มีการจัดอบรม คปอ. ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม 

สำหรับหลักสูตร คปอ. 

มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 

 • การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของ คปอ.

สำหรับคนที่สนใจต้องการเข้ารับการ อบรม คปอ. สามารถติดตามข่าวสาร สาระดีๆ และการอบรมจากสถาบันต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ Jorpor.com สังคมดีๆ ด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด เว็บบอร์ดข่าวสารดีๆ ร่วมพูดคุย หรือแชร์ไฟล์ แบ่งปันข้อมูลด้านความปลอดภัย หากคุณมีข้อสงสัย ก็สามารถตั้งกระทู้สอบถามได้เลย ผู้รู้ทั้งหลายจะเข้ามาแนะนำ ให้คำปรึกษา นอกจากนั้นยังมีห้องประกาศหางานและประกาศรับสมัครงาน สำหรับ จป. ด้วยนะ

อยากเข้าร่วมการอบรม คปอ. หรือ จป.  ติดตามข่าวสารให้ดีๆ มีทั้งการจัดอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือส่วนลดต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ Jorpor.com สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์ด้านความปลอดภัย เว็บไซต์ดีๆ ที่เราอยากแนะนำ เพราะคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo-molten-gl7

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในสถานที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by motion-gl7