เยี่ยมชมเว็บไซต์บทความของเรา พร้อมค้นหาคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่อ่านได้ฟรี!
1.7 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ คปอ. ภายใน 5 นาที copy 2

7 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ คปอ. ภายใน 5 นาที

by Constance Powell

การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้ว่าจ้างและลูกจ้างทุกคนควรใส่ใจ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมและรักษาสภาพความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน ดังนั้น ข้อควรรู้เกี่ยวกับ คปอ. มีดังนี้

5 ข้อความรู้เกี่ยวกับ คปอ.

1. คปอ. ย่อมาจากอะไร

คปอ. ย่อมากจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Safety Committee

2. คปอ. คือใคร

คปอ. คือ กลุ่มคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยฃ สุขภาพทางอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.คปอ. คือ กลุ่มคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายและมาตรการ copy

3. ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น คปอ.

หากคุณสนใจในการปฏิบัติงานตำแหน่ง คปอ. มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

 • ก่อนอื่นเลยต้องเริ่มมาจากเช็คว่าองค์กรของคุณต้องมี คปอ. ไหม ซึ่งกำหนดไว้ในบัญชี1 2 และ 3 ระบุไว้ท้ายกฎหมายกระทรวง 2565
 • จากนั้นดูจำนวนพนักงานให้องค์กรโดยเริ่มต้นที่ 50 คนต้องมี คปอ. ในการทำงาน
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง จะมีจำนวนคนแตกต่างกันไปตามจำนวนพนักงานในองค์กร
 • เมื่อได้ลูกจ้างพร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่ง คปอ. แล้ว องค์กรต้องส่งลูกจ้างเหล่านี้เข้าอบรมหลักสูตร คปอ. ตามกฎหมายกำหนด
 • เมื่อผ่านการอบรมแล้ว นายจ้างต้องส่งรายงานผู้ผ่านอบรมต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการยืนยันเป็นผู้ปฏิบัติงาน คปอ. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4. จำนวนคปอ ต้องมีกี่คนในองค์กร

จะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย ดังนี้

 • จำนวนพนักงานในองค์กร 50-99 คน ต้องมีคปอไม่น้อยกว่า 5 คน
 • จำนวนพนักงานในองค์กร 100-499 คน ต้องมีไม่น้อยกว่า 7 คน
 • จำนวนพนักงานในองค์กรมากกว่า 500 คน ต้องมีไม่น้อยกว่า 11 คน

สัดส่วน-คปอ.-ตามกฎหมาย

5.ใบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรมมีอายุนานกี่ปี

ใบวุฒิบัตร หรือใบเซอร์การผ่านอบรม มีอายุได้เพียง 2 ปี เมื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯในการทำงานรุ่นเก่าใกล้หมดอายุการทำงาน นายจ้างต้องทำการเลือกรุ่นใหม่เข้าอบรม ก่อนที่จะหมดอายุภายใน 30 วัน

6. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คปอ.

 1. ได้รับการยอมรับเข้าอบรมจากองค์กร (เนื่องจากเป้นหลักสูตรที่ไม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ ต้องส่งในนามบริษัท)
 2. มีเอกสารยินยอมให้เข้าอบรม
 3. ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

7. ตำแหน่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯในการทำงาน มีตำแหน่งอะไรบ้าง

จากที่กล่าวในข้างต้นว่า คปอมาจากการเลือกตั้ง ทำให้ตำแหน่งในการทำงานมีทั้งในส่วนของนายจ้างเลือก และลูกจ้างซึ่งมีตำแหน่งหลัก 4 ตำแหน่ง คือ ประธานกรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร) กรรมการความปลอดภัย (ผู้แทนนายจ้างระดับหัวหน้างาน) กรรมการความปลอดภัย (ผู้แทนลูกจ้าง) กรรมการและเลขนุการ (จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ)

สรุป

การอบรม คปอ. เป็นการลงทุนที่มีผลต่อการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงานในทุกๆ ระดับขององค์กร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo-molten-gl7

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในสถานที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by motion-gl7